Į pradinį puslapį | Svetainės medis | Siųsti e-žinutę

Laiko tėkmėje

Mosėdžio apylinkės ambulatorijaNurimus karo audrai, 1948–ųjų metų rudenį, buvusiame klebono Venskevičiaus name įsikūrė Mosėdžio apylinkės ambulatorija. Jai šiame name priklausė vakarinė pusė. Mažame galiniame kambarėlyje tilpo gydytojo kabinetas, o prieš jį, truputį erdvesniame kambaryje laukiamasis. Apylinkės gydytoju dirbo Jonas Neniškis. Akušerės pareigose dirbo B. Kinčienė, o jai išvykus, D. Būdaitė. Po jos – E. Simonavičienė.

1950m. gyd. J. Neniškis išvyko į Klaipėdą. Ambulatorijai vadovauti paskirtas gyd. R. Leonavičius. Akušere atvyko dirbti E. Petkevičaitė-Skruibienė.

Mosėdžio ligoninė 1951m. išvykus gyd. R. Leonavičienei, ambulatorijos vedėja paskirta E. Skruibienė.

1952m. stomatologės pareigoms paskiriama nauja gydytoja S. Koknevičienė, buvusi perėmė ir ambulatorijos vedėjos pareigas.

1953 m. atvyksta gyd. M. Vaitkevičiūtė, kuri dirba ir vadovauja ambulatorijai iki 1957 m.

1954 m. atvyksta felčeris B. Bikauskas ir jo žmona gyd. stomatologė E. Bikauskienė. Mosėdžio ligoninėDirba iki 1958m. Po jos atvyksta gyd. stomatologė V. Senvaitytė, kuri dirba vienerius metus, o po metų išvyksta į Skuodą ir dirba rajono vyr. stomatologės pareigose.

1959 m. į ambulatoriją dirbti stomatologe atvyksta gyd. I. Čepaitytė-Paulauskienė, baigusi Irkutsko Medicinos Institutą. Dirbo iki 2006 m. Po jos iki 2011 09 30 dirbo gyd. odontologė Larisa Surova, o nuo 2011 10 01 gyd. odontologė Inga Budrytė.

Mosėdžio ligoninė1957 m. į ambulatoriją dirbti gydytoju atvyksta Vaclovas Intas.

Po kiekvieno remonto ambulatorijos patalpos didėjo. Nuo gydytojo kabineto atsiskyrė akušerės kabinetas, buvo įrengtas stomatologinis kabinetas, vaikų procedūrinis, tvarstomasis ir suaugusiųjų procedūrinis kabinetai.

Tų pačių metų vėlyvą rudenį gyd. Vaclovas Intas įkūrė dešimties lovų ligoninę, buvusiame Skaros gyvenamajame name. Esant reikalui, ligoninėje po 30 ligonių, todėl lovadienių planus įvykdydavo be vargo. Ligoninė veikė 13 metų. Into 65 metų minėjimasKai reikėjo ligoninę remontuoti, sąmata remontui siekė 40 000 rublių. Sveikatos apsaugos ministras V. Kleiza atsisakė skirti lėšas, nes tuo metu ligoninės buvo stambinamos. Nieko nepadėjo kolektyviniai laiškai, nei gyd. V. Into ir kolūkio pirmininko A. Kvietkausko vizitai pas ministrą.

1970m. ligoninė buvo uždaryta.

1978m. buvo sudarytas projektas naujai ambulatorijai statyti.

Into 70 metų minėjimas1980 12 30 ambulatorijos statyba baigta.

1981 liepos mėnesį persikelta į naujas patalpas.

Nuo 1980 08 11 ambulatorijos vyr. gydytojos pareigose dirba Alina Vaitkevičienė.

2001 03 01 įkurta VšĮ Mosėdžio PSPC.

Šiuo metu dirba:

Slaugytojo dienos minėjimas 2006 m.Alina Vaitkevičienė – bendrosios praktikos (šeimos) gydytoja

Veronika Kontenytė – gydytoja ginekologė

Inga Budrytė – gydytoja odontologė

Adelė Kubilienė – odontologo padėjėja

Danutė Jucienė – bendruomenės slaugytoja

Irena Ruikienė – bendruomenės slaugytoja

Mosėdžio vaistinės 100-metisZina Zubernienė – bendruomenės slaugytoja

Aušra Eitutienė – bendruomenės slaugytoja

Sigita Šiukšterienė – bendruomenės slaugytoja

Adelija Sėlenienė – buhalterė

Stanislava Gedrimienė – valytoja

Zita Guobienė – valytoja

Mosėdžio vaistinės 100-metisDanielius Jucys - vairuotojas


Previous page: Valstybės finansuojamos paslaugos
Next page: Nuorodos

© Mosėdžio Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras 2011-2012

SPRENDIMAS: ezo
Mosėdžio Pirminės sveikatos priežiūros centras

Skuodo g. 2, Mosėdžio mstl.
LT-98268, Skuodo r.